Lär dig rida på en ridskola

Det finns olika sätt att gå tillväga när man vill lära sig att rida och sköta om hästar. Det vanligaste sättet att gå tillväga för att lägga grund i sin ridning är att man börjar rida på en ridskola.
Ridskolor finns utspridda över hela landet och de kan ha olika inriktningar.

De flesta ridskolor har en minimiålder på 6 eller 7 år för att få börja på en kurs men det finns ingen övre åldersgräns. Det gör att även som vuxen kan man lära sig rida på en ridskola. Många ridskolor har numera även handikappanpassade anläggningar och hjälpmedel vilket gör att man har ökat tillgängligheten för sporten.

Börjar rida man på en ridskola som barn så får man oftast börja med en så kallad hästskötarkurs. På en sådan kurs lär man sig, innan man börjar rida, hur man sköter om hästar, stall och utrustning. Man går igenom grundläggande ryktning, enkel sjukvård, hur man mockar en box och hur man smörjer och vårdar sin utrustning.

När det sedan är dags för en ridkurs så finns det olika typer av lektioner som man kan välja mellan. Kurserna kan vara indelade efter kunskapsnivå, gren inom vilken man vill rida eller ålder på deltagarna.

En allroundkurs, som de flesta kurser på en ridskola är, är en mycket varierad ridkurs där ryttarna lär sig hästhantering, enklare dressyrmoment och övningar samt banhoppning. Dessa kurser brukar också innehålla någon uteritt per termin och även något teoretiskt tillfälle. Det är en väldigt grundläggande kurs där man lär sig ridningens grunder och får lära sig att hitta takten och rätt sits. Man lär sig även att rida i alla gångarter.

Specialinriktade kurser finns också på de flesta ridskolorna och de är riktade till de ryttare som redan kan rida och som vill specialisera sig och fördjupa inom någon specifik gren. Här kan man välja dressyr, banhoppning eller fältridning.

Att börja rida på en ridskola är ofta väldigt givande då man där lägger en bra och bred grund för både sin ridning och hästhantering. Förutom detta så får man uppleva en stark gemenskap och kanske lyckas få några nya vänner i sin ridgrupp. Fördelen med en ridskola är också att man får prova att rida olika typer av hästar som kräver olika typer av ridning. På så sätt blir man en allsidig ryttare som kan anpassa sin ridning utifrån den häst som man sitter på.