Ryttarförening

En förening

Med en förening menar man en organiserad avgränsad grupp människor som ägnar sig åt ett och samma intresse. Det finns hur många olika typer av föreningar som helst men gemensamt för alla är att de är en juridisk person, det vill säga att de kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder.

En ryttarförening

En ryttarförening är alltså en grupp människor som alla är intresserade och ägnar sig åt ridning och hästar. Medlemskap i en ryttarförening leder ofta till gemenskap och samhörighet för samtliga medlemmar. I en ryttarförening har man en styrelse och ett antal medlemmar som ingår i föreningen. Varje ryttarförening i Sverige är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Att som ryttarförening vara med i Svenska Ridsportförbundet ger fördelar i form av att tillhöra ett större förbund och därmed också ingå i Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet företräder föreningar i politiska beslut och hos myndigheter både nationellt och internationellt.

En ryttarförenings ekonomi

Föreningens avkastning ska användas i verksamheten och till föreningens allmännytta. Ett ekonomiskt överskott får inte användas för att tillgodose enskilda medlemmars behov och inte heller tilldelas någon enskild medlem i föreningen. Ändamålet med ekonomiska resurser i föreningen ska vara att tillgodose samtliga medlemmars intresse och verka för föreningens utveckling.

På de allra flesta ryttarföreningarna i Sverige finns det en ridskola och därmed också ridskolehästar. Ridskolehästarna ägs vanligtvis av föreningen men i stallet som föreningen äger kan även finnas platser för privata hästar. Ägarna till de privata hästarna får betala för stallplats en årlig avgift till föreningen. Vad som ingår i stallplatsavgiften kan variera från förening till förening. I vissa föreningar ingår service som utfodring av hästarna morgon, middag och kväll samt mockning och ordningshållande av stallet. Utöver detta ingår i vissa föreningar också tillgång till ridvägar, paddock och ridhus med tillbehör. I andra stallplatsavgifter ingår enbart själva boxen eller spiltan där hästen står och övriga tjänster får hästägarna stå för själva .

Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Det finns inga regler kring hur en ryttarförening ska skötas utan det är upp till dess styrelse och medlemmar. Det är upp till den enskilde medlemmen hur mycket hon eller han engagerar sig i sin förenings arbete men ofta finns hos varje medlem ett engagemang och ett stort intresse för föreningen. Varje medlem ska ha rätt att göra sin röst hörd och får vara med att utveckla sin förening. Men en medlem i en förening har också skyldigheter. En medlems skyldigheter innebär att denne måste följa föreningens stadgar, bestämmelser och beslut förutsatt att föreningen har informerat om dessa.